Women before Us

Ulrika Björkman driver företaget Women before Us. Hon gör stillsamma och sparsmakade tavlor och dekorationer av gamla spetsar och textilier. Dessutom går det att specialbeställa tavlor utifrån egna textilier som man på olika sätt vill bevara.

Såhär står det på hemsidan:

”Handarbete har följt kvinnorna före oss som en röd tråd genom historien. Överföring av kunskap har skett mellan generationer, från kvinna till kvinna.

Jag har valt att enbart arbeta med handgjorda textilier, genom det blir varje tavla exklusiv och unik. Under färgtäcket vilar alltid originalen.

Aldrig får vi veta vilken sinnesstämning, vilka tankar som rörde sig inom kvinnan under tiden hennes handarbete växte fram. Men för mig har varje duk och band, sin egen historia och berättelse.

Tavlorna sprayas för att reliefen ska framträda och skuggorna synliggör rörelsen i handarbetet.”

Women before Us

Annonser

Kakel

Maria Holmberg har gjort dessa vackra kakelplattor med glad text på. Marias verkstad ligger i Bergshamra i Stockholm och där har hon arbetat sedan 1990 då hon blev verksam som keramiker. Produktionen är småskalig och utförs helt för hand. Maria försöker belasta miljön så lite som möjligt med skadliga ämnen och hon tänker också på att snåla med resurser – både i sin keramiska verksamhet och i livet i övrigt.

Kakelplattorna finns att köpa här.

SolBlomknopp